Reference

Donghee Czech s.r.o. is cooperating with Language centre LIVE since 2016. Teamleaders and managers in our company increased their level of English and Czech language a lot. The process of maintaining language skills of our employees is very important for us. As we cooperate with foreign companies we need high quality education.

Language centre LIVE provided individual teaching plan for us where we can see the progress. We also recieved textbooks in Korean language for our Korean residence which explain English and Czech grammar. We appreciate this loyalty.

Hoedong YEO, jednatel společnosti

Naše společnost Donghee Czech s.r.o. spolupracuje s Jazykovým centrem LIVE od roku 2016. Vedoucím týmů a manažerům naší společnosti se podařilo zvýšit úroveň anglického a českého jazyka. Tento proces prohlubování jazykových znalostí a vědomostí zaměstnanců je pro nás velmi důležitý. Vysokou kvalitu vzdělávání požadujeme především kvůli spolupráce se zahraničními partnery.

Jazykové centrum LIVE nám poskytlo individuální vzdělávací plán na základě kterého vidíme pokroky. Naši Korejští zaměstnanci obdrželi rovněž učebnice v korejském jazyce, kde dokáží jednoduše pochopit anglickou i českou gramatiku. Vážíme si této loajality.

Hoedong YEO, jednatel společnosti

Se spoluprací s Jazykovým centrem Live i s úrovní poskytované výuky jsme ve všech ohledech spokojení. Velmi kladně hodnotíme především osobní přístup vedení Jazykového centra k potřebám klientů i jazykové a pedagogické schopnosti lektorů. Pro uzavření smlouvy s Jazykovým centrem Live jsme se rozhodli po důkladném srovnání nabídek několika okolních firem. Rozhodujícím faktorem byla příznivá cena kurzu 1:1 a možnost realizace kurzu přímo v prostorách naší firmy, bez nutností dojíždění.

Od ledna 2017 realizuje Jazykové centrum Live pro naši společnost jazykový kurz polského jazyka. Vzhledem k zaměření naší firmy (prodej nábytku pro školy a edukačních pomůcek), se jednalo o kurz připravený na míru, dle našich potřeb.

Paní lektorka polského jazyka disponuje skvělou jazykovou průpravou, úroveň její polštiny je na úrovní rodilého mluvčího. Jednotlivé hodiny má vždy pečlivě připravené. Výuka je hodně pestrá a obohacující.

Jazykové centrum Live rozhodně doporučujeme.

Irena Machů, jednatelka společnosti Insgraf s.r.o.,

Český Těšín

S kurzem AJ pro mírně pokročilé jsem byl velice spokojen. Jednalo se o pestrý a dynamický výcvik ve skupině, který může pomoci každému, který se chce rozmluvit, či zdokonalit v tomto jazyce. Důvodem tohoto výběru bylo doporučení na toto JAZYKOVÉ CENTRUM LIVE a chuť se naučit lépe hovořit.

Vše probíhalo profesionálně s jistou dávkou odlehčení ve formě her a časté komunikace v angličtině mezi studenty. Vřele doporučuji a děkuji paní lektorce za pozitivní přístup.

Daniel Guziur, jednatel společnosti

Jazykové centrum LIVE jsem si vybrala kvůli kvalitě výuky cizích jazyků. Po absolvování ukázkové lekce jsem byla rozhodnuta. V učebně Jazykového centra LIVE se cítím dobře, prostředí je velmi příjemné a lekce probíhají pod vedením sympatických a vstřícných lektorů. Vybrala jsem si anglický jazyk.

Myslím si, že AJ v dnešní době patří ke světovým jazykům a potřebuji jej jak v práci, tak pro sebe, abych byla schopna komunikovat v zahraničí. Vzdělání lektorů je na vysoké úrovni. S výukou jsem spokojená a vidím určitý pokrok v mých jazykových schopnostech.

Lenka Kantorová, zdravotní sestra

V Jazykovém centru LIVE navštěvuji dva jazykové kurzy, a to kurz anglického a italského jazyka. Oba dva hodnotím pozitivně, spolupráce s lektory je dobrá.

V tom prvním případě je snaha udržet si svou úroveň, protože angličtinu jsem používal v práci a nyní jako důchodce nevidím jinou možnost, než pravidelnou návštěvu kurzu AJ. Ve druhém případě mám zájem o italštinu, protože tento jazyk jsem se začal učit ještě v době mého pracovního poměru a chci v tom pokračovat.

Antonín Kufa, bývalý ředitel pro prodej válcového drátu

Rozhodli jsme se pro španělštinu, protože se nám tento jazyk líbí a už vícekrát jsme byli ve španělsky mluvících zemích. Zjistili jsme, že angličtina často nestačí, výuku španělštiny jsme si zvolili hlavně z důvodu cestování.

Metodika výuky paní lektorky nám velmi vyhovovala. Líbil se nám její styl vyučování a lekce byly pozitivně motivující. Musíme ovšem přiznat, že z důvodu nedostatku volného času jsme se učivu málo věnovali doma.

Odbornost hodnotíme velmi kladně. Veškeré dotazy týkající se španělského jazyka nám byly zodpovězeny. Způsob vysvětlování látky byl srozumitelný, s dostatečným prostorem pro praktický nácvik. Spolupráce proběhla bez problémů, případné přesuny lekcí se nám podařilo vyřídit.

Karin a Petr Matuszkovi, kurz španělštiny