Proč si vybrat právě nás

Jak učíme a co Vám můžeme nabídnout

Název „live“  neboli „živě“ byl Jazykovému centru přiřazen za účelem předat všem studentům vědomosti či schopnosti tak, aby je byli schopni „živě“ využít po celém světě (v mezinárodních společnostech, na dovolené v cizích zemích apod.).

Kdo jsme

Jazykové vzdělávání poskytujeme široké veřejnosti formou jazykových kurzů různého charakteru. Všichni jistě víme, že dnešní doba téměř vyžaduje schopnost domluvit se s cizinci nebo vyřídit základní korespondenci v cizím jazyce. Svým studentům nabízíme výuku v Třinecké učebně na ulici 1. Máje s velmi dobrou dostupností (v blízkosti autobusového stanoviště Třinec). .

Poskytujeme širokou nabídku kvalitních a odborných jazykových služeb – zaměřujeme se na individuální a skupinovou výuku především ANGLICKÉHO JAZYKA, dále také RUSKÉHO, NĚMECKÉHOITALSKÉHO, FRANCOUZSKÉHOPOLSKÉHOŠPANĚLSKÉHO JAZYKA a nebo ČEŠTINY PRO CIZINCE.

Zajistíme Vám přesný výukový plán na základě Vašich vnitřních cílů. Náročnost probírané látky je podřízena znalostem studenta, vyžadujeme osobní přístup ke každému.

Struktury kurzů tvoří z 90% konverzace a použití běžných témat v reálných situacích. Studenti si prohlubují znalosti správnosti tvarů, časů, pravidelnosti sloves a jiných gramatických jevů. Na lekcích rovněž nechybí poslechová cvičení, dialogy, popisy nebo psaní. Naše spokojenost spočívá v naplnění Vašich předem stanovených cílů.

Jazykové kurzy u nás probíhají v těchto úrovních

Začátečník

Žádná či velmi nízká znalost jazyka. Student s učí základní slovní zásobu a gramatiku.

Mírně porkročilý

Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést s někým rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i v písemné formě, jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.

Středně pokročilý

Student rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat, dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím.

Pokročilý

Bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, je schopen rozeznat skrytý význam textu, mluví svižně a plynule, aniž by hledal neznámá slova ve slovníku.

Velmi pokročilý

Bez problému rozumí téměř všemu, co slyší či čte, jeho mluvený i písemný projev je velice plynulý, srozumitelný a přesný, rozlišuje drobné významové rozdíly mezi slovy či frázemi, rozlišuje velké množství odborných termínů, regionálních výrazů, slang.

Klademe velký důraz na výběr kvalifikovaných lektorů rodilých mluvčích. Naši lektoři jsou držitelé Státní jazykové zkoušky, mezinárodních certifikátů, dlouhodobých pobytů v zahraničí a patřičného pedagogického zaměření. Kvalitu výuky v Jazykovém centru LIVE považujeme za stěžejní část poskytovaných služeb. Velkou roli rovněž hrají vhodné didaktické pomůcky, zvolené studijní materiály a schopnost určit individuální potřeby studentů. Studijní osnovy jsou vytvořeny na základě požadované úrovně studenta.

V učebně vytváříme příjemnou atmosféru potřebnou k dostatečné soustředěnosti. Všem našim studentům poskytujeme občerstvení zdarma. Neváhejte se na nás obrátit, jistě si vyberete takový kurz, který Vám bude vyhovovat.